پکیج خدمات
برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • 20 روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی
درخواست
پرطرفدار

پکیج خدمات
نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

169,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • 20 روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی
درخواست

پکیج خدمات
طلایی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

200,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • 20 روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی
درخواست

پکیج خدمات
برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

400,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • 20 روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی
درخواست
پرطرفدار

پکیج خدمات
نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

450,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • 20 روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی
درخواست
پرطرفدار

پکیج خدمات
طلایی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

500,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • بازبینی نتایج
 • 20 روز پشتیبانی
 • استراتژی سازمانی
درخواست
پرطرفدار

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
درخواست
پرطرفدار

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

159,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
درخواست
پرطرفدار

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

169,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
درخواست
محبوب

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

249,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
درخواست
محبوب

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

259,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
درخواست
محبوب

پکیج نقره ای

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

269,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
درخواست
محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
محبوب

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

149,000 تومان

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
image
محبوب
149,000 تومان
ماهانه

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
image
محبوب
149,000 تومان
ماهانه

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
image
محبوب
149,000 تومان
ماهانه

پکیج برنزی

تعرفه برای شرکت های استارت آپی

 • تحویل بین 4 تا 5 هفته
 • اسپرینت داده
 • همکاری با حداکثر 10 کاربر
 • ادغام داخلی با برنامه ها
 • دسترسی به کنسول مدیریت
انتخاب
× چه طور میتونم کمکتون کنم؟