برج هاى دوقلو ميكا
1399
مجتمع فرهنگ ۲
1398
خانه سام پاسداران
1397
هایپراستار خزر
1395
شهردارى منطقه ١١ كرج
1396
مترو شهر آفتاب
1396
ساختمان مبين
1395
آدينه تنكابن
1395
كارخانه دنيلى اشتهارد
1398
مجتمع تجارى ادارى پارسه
1397
بیمارستان امیرعلم
1396
برج اداری رویال
1393
دانشگاه علوم پزشکی تبریز
1395
مجتمع مسکونی آفتاب 22
1393
ایران مال
1395
سيتى سنتر يزد
1395
برج هاى دوقلو شهريار تبريز
1395
دانشگاه فنی مهندسی تهران شمال
1395
مجتمع مسكونى كرانه كيش
1397
بيمارستان قوه قضاييه (عدل)
1399
برج های آرتميس
1396