لیست قیمت

 تاریخ  : 99/9/23

                  لیست قیمت نقدی ورق های پرمیوم باند

نوع ورق

قیمت (ریال)

ورق پرمیوم باند پوسته 0.5       کد (145 الی 101) P.V.D.F 3.900.000
ورق پرمیوم باند پوسته 0.3       کد (145 الی 101)  P.V.D.F 2.700.000
ورق پرمیوم باند پوسته0.2  کد (145 الی 101) P.V.D.F 2.270.000
ورق پرمیوم باند خش دار رنگ سیلور(322) و طلایی  (کد 323) 0.2 2.600.000
ورق پرمیوم باند خش دار رنگ سیلور (کد 322) 0.3 3.670.000
ورق پرمیوم باند خش دار رنگ طلایی (کد 323) 0.3 3.670.000
ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی (کد 324) آیینه ای طلایی (کد325)—2\0 2.740.000
ورق پرمیوم باند آینه ای معمولی کد (324) 0.3 3.650.000
ورق پرمیوم باند آینه ای مسی  0.3 دهم (کد 320) (ضمانت نامه فقط داخلی و  تابلو 1 سال ) 2.700.000
ورق پرمیوم باند نانو/های گلاس (Nano high gloss)0.3  دهم کد (664 الی 650) 3.000.000
ورق پرمیوم باند نانو/های گلاس (Nano high gloss) 0.5 دهم کد (664 الی 650) 4.140.000
ورق پرمیوم باند های گلاس شاینینگ ( بدون نانو ) SP-0.2 2.380.000
ورق پرمیوم باند mm4  (مخصوص تابلو تبلیغاتی) 1.820.000
ورق پرمیوم باند طرح سنگ قدیم (Matt Stone Design) PVDF     (جهت نمای خارجی) پوسته 0.3 و 0.4 دهم 4.300.000
ورق پرمیوم باند طرح سنگ جدید (Matt Stone Design) PVDF     (جهت نمای خارجی) پوسته 0.4 دهم 4.450.000
ورق پرمیوم باند طرح چوب PVDF (جهت نمای خارجی )پوسته 0.3  دهم کد (542 – 541) 3.400.000
ورق پرمیوم باند طرح چوب PVDF (جهت نمای خارجی )پوسته 0.3  دهم کد ( 540) 3.450.000
ورق پرمیوم باند طرح سنگ و طرح چوب ضخامت 4mm(جهت نمای داخلی) کد (990 الی995) 2.700.000
ورق پرمیوم باند طرح چوب بافت دار (Embossed Wood Design)  پوسته0.4   کند سوز 4.450.000
ورق پرمیوم باند  طرح چرم (Wrinkle Design)  PVDF پوسته0.4  کند سوز 3.870.000
طرح ضد خش سنباده ای (Anti-Scratch Design)  PVDF پوسته0.4  کند سوز 3.620.000
ورق پرمیوم باند خشدار دابل پلی استر 4mm ( نمای داخلی ) 3.150.000
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر 4mm ( نمای داخلی ) و 1 سال ضمانت نمای خارجی پوسته 0.2

 کد(101-121-126-128)

2.170.000
ورق پرمیوم باند دابل پلی استر 4mm ( نمای داخلی ) و 1 سال ضمانت نمای خارجی کد(880 الی 884) ضخامت 0.3 3.170.000