سفر هیئت اقتصادی اتاق بازرگانی،صنایع،معادن وکشاورزی ایران و ایتالیا به شیراز

سفر هیئت اقتصادی اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا به شیراز

افتخارآفرینی دیگری از شرکت پرمیوم باند ، بازدید یک هیئت بلند پایه اقتصادی متشکل از اعضای فعال اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی ایران و ایتالیا از کارخانه پرمیوم باند…

اولین مقصد گروه بازدید از منطقه ویژه اقتصادی شهر شیراز بود ، شرکت پرمیوم باند که بزرگترین کارخانه تولید کامپوزیت در ایران است اولین کارخانه ای بود که مورد بازدید قرار گرفت .

Post Your Comment Here

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.